Share this Job
Email similar jobs to meEmail similar jobs to me

Miljökonsult med ansvar för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor Job

Date: Aug 12, 2017

Location: Stockholm, SE

Company: Golder Associates

Miljökonsult med ansvar för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor

Location: SE-Stockholm
Job ID: 2017-13011
Area of Interest: EN - Surface Water, Hydrology and Sediments
Job Type: Full Time
# of Positions: 1
Education (Minimum): Bachelor Degree
Posted Date: 8/18/2017
SLP: J2WENVIRONMENT

Job Responsibilities:
This role requires fluent Swedish verbally and in writing as well as working experience in Sweden thereof, the ad is in Swedish.

Till vårt projekt med hamnsaneringen i Oskarshamn söker vi nu en Miljökonsult som ska svara för kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöfrågor samt planering och övervakning av diverse entreprenadprocesser. I rolllen kommer du att ha en plats i entreprenören Envisans organisation vid genomförandet av en muddringsentreprenad som är ett av Sveriges mest prioriterade projekt för att minska spridning av föroreningar till Östersjön.

Oskarshamns hamn, en viktig gods- och passagerarhamn i Kalmar län, kommer under 2016-2018 som ett led i ett omfattande miljöarbete för regionen, genomgå en omfattande muddring för att rengöra hamnen från föroreningar. Hamnprojektet utgör ett av Sveriges häftigaste projekt när det gäller muddring av förorenade sediment och som kommer att leda till att spridningen av föroreningar till Östersjön minskas. I hamnbassängen finns mer än 1000 ton tungmetaller och en stor mängd dioxiner som nu åtgärdas. Projektet innebär att 500 000 kubikmeter sediment muddras ur hamnbassängen för att sedan avvattnas och transporteras till en lokal deponi som designats för detta specifika ändamål.

Golder Associates har en central roll vid genomförandet av muddringsentreprenaden och har fått i uppdrag att medverka som en del av den belgiska entreprenören Envisans platsorganisation för projektet, bl.a genom att bemanna denna mycket centrala roll.

Som Miljökonsult i detta projekt kommer du att vara stationerad på arbetsplatsen i Oskarshamn på heltid ca 6 månader per år. Projektet ger en unik chans att få delta i ett mycket viktigt miljöprojekt och att få vara med och driva ett stort entreprenadprojekt i ett internationellt samarbete där den bästa tekniken inom området tillämpas.

I rollen kommer du att hantera dokumentationen i projektet samt följa upp frågor rörande kvalitet, säkerhet, hälsa och miljö men även planera och övervaka entreprenadarbeten och särskilda processer i entreprenadgenomförandet. Tillsammans med andra kollegor från Golder kommer du även att utgöra ett stöd i olika entreprenadfrågor och vara entreprenören behjälplig vid kommunikation med andra aktörer som berörs av projektet.

Vi söker dig som har omkring 3-5 års arbetslivserfarenhet inom miljökonsultbranschen, gärna med viss erfarenhet från sanerings- eller mark- och anläggningsentreprenader. Du ska ha kunskap om miljö och föroreningar, vara noggrann och ha en god organisatorisk förmåga samt ha erfarenhet av att dokumentera och hantera stora datamängder. För att passa för tjänsten bör du vara öppen för nya utmaningar och vilja jobba i ett team med svenska teknikspecialister och utländska entreprenörer. Du behöver tycka om att arbeta både utomhus och framför datorn då tjänsten innebär en fördelning mellan arbeten utomhus och inomhus med fördelning ca 50/50. Du behöver också tala och skriva svenska flytande samt behärska engelska mycket bra i tal och skrift.

Tjänsten är en heltidsanställning med fokus på Oskarshamnsprojektet under sommarhalvåret (ca 6 månader/år) och arbete med andra projekt tillsammans med våra kontor i Stockholm, Göteborg och Luleå övrig tid. Efter att projektet i Oskarshamn avslutats fortsätter anställningen med andra projekt inom vår organisation.

Arbetsuppgifter:
* Samordning av kvalitets- miljö- och arbetsmiljöfrågor samt miljö- och skyddsronder
Introduktion av personal
* Information och kommunikation inom projektet gällande föroreningar, säkerhet m.m.
* Data- och logistikhantering t.ex. uppföljning av muddrade och transporterade volymer och vattenrening
* Övervakning och kontroll av entreprenadprocesser omfattande muddring, avvattning av sediment och vattenrening
* Egenkontroll, inspektioner och uppföljning
* Incidentrapportering
* Veckorapportering, externt och internt
* Samordning med andra parter

Job Requirements:
Erfarenhet och utbildning:
* Erfarenhet av entreprenader, gärna med inslag av förorenad mark eller förorenat sediment
* Erfarenhet av dokumentation och hantering av stora datamängder
* God datorvana vad gäller Microsoft Office
* Vi tror att du har en universitets- eller högskoleutbildning med miljöinriktning alternativt uppfyller ovanstående krav genom en längre yrkeskarriär
* Körkort B
* Vi ser gärna att du har kunskaper om arbetsmiljörisker och skyddsåtgärder vid entreprenadarbeten, arbete i och på vatten samt avseende föroreningar

Vi erbjuder:
* Utmanande och varierande projekt i samverkan med kollegor i Sverige och internationellt
* En samlad stor kunskap och erfarenhet hos kollegor som delas genom tekniska nätverk och samarbete i uppdrag
* Personlig och teknisk utveckling
* En arbetsplats med fokus på medarbetarnas hälsa, säkerhet och välbefinnande
* Trevliga och kompetenta kollegor i ett av världens största personalägda konsultbolag inom Geo och Miljö

Additional Information:

Placeringsort:
Stockholm

Vi erbjuder:

• Utmanande och varierande projekt i samverkan med kollegor i Sverige och internationellt

• En samlad stor kunskap och erfarenhet hos kollegor som delas genom tekniska nätverk och samarbete i uppdrag

• Personlig och teknisk utveckling

• En arbetsplats med fokus på medarbetarnas hälsa, säkerhet och välbefinnande

• Trevliga och kompetenta kollegor i ett av världens största personalägda konsultbolag inom Geo och Miljö

Golder Associates är en global medarbetarägd organisation med över 50 års erfarenhet inom miljö, jord, berg, vatten och naturresurser. Vi har en integritet och omsorg i vår rådgivning och verkar för kostnadseffektiva lösningar och en hållbar samhällsutveckling. Vi har en unik laganda och en vilja att gå ett steg längre i våra tekniska lösningar, vår service och våra relationer. Totalt är vi över 6500 medarbetare varav 130 arbetar på kontor i Stockholm, Göteborg och Luleå.

Låter detta som något för dig?
Vi rekryterar kontinuerligt. Välkommen att skicka in ett personligt brev och CV via vår jobbportal www.golder.se/karriar.

Frågor om tjänsten besvaras av:
Maria Sundesten, projektansvarig. 08-506 306 58 eller Sara Henryson, Human Resource på telefon 08-506 306 20.

www.golder.se/karriar

Apply Online - Golder's European Region:

Apply for this job onlineApply

Share

Refer this job to a friendRefer

Share on your newsfeed

...
Loading...


Application FAQs

Software Powered by iCIMS
www.icims.com


Job Segment: Hydrology, Science