Share this Job
Email similar jobs to meEmail similar jobs to me

Date: Aug 12, 2017

Location: Lulea, SE

Company: Golder Associates

Projekteringsingenjör

Location: SE-Lulea
Job ID: 2017-13001
Area of Interest: EN - Construction Materials, Testing and Engineering
Job Type: Full Time
# of Positions: 1
Education (Minimum): Bachelor Degree
Posted Date: 8/18/2017
SLP: J2WGEOTECH

Job Responsibilities:
This role requires fluent Swedish verbally and in writing as well as working experience in Sweden thereof, the ad is in Swedish.

Golder Associates AB är ett internationellt konsultföretag inom miljö och geo med fokus på projekt inom infrastruktur, gruv- och tillverkande industri. Vi har ramavtal med SGU och har vunnit ett stort antal större efterbehandlingsuppdrag själva och i strategiska allianser och behöver nu stärka vårt team med ytterligare en projekteringsingenjör med erfarenhet från projektering av efterbehandlingsåtgärder för sanering av förorenade områden. Som projekteringsingenjör kommer du att få delta i många viktigt miljöprojekt och få följa stora entreprenadprojekt både genom lokala och internationella samarbeten.

Som projekteringsingenjör kommer du att tillsammans med övriga kollegor inom miljö och geo att ansvara för att projektera efterbehandlingslösningar för förorenade områden i hela Sverige. Du kommer också att vara delaktig i utförandeskedet och arbeta med aktiv design för att anpassa lösningar och uppskatta dess kostnader, utarbeta förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenörer, agera beställarstöd samt följa upp och kontrollera föreslagna lösningar. Vidare kommer du tillsammans med övriga Golder-kollegor att utgöra ett stöd i frågor rörande kvalitet, säkerhet, hälsa och miljö, i entreprenad- och kontraktsfrågor liksom i all kommunikation med exempelvis myndigheter men även andra svenska aktörer.

Job Requirements:
Erfarenhet och utbildning:
• Vi tror att du har en universitets- eller högskoleutbildning med inriktning mot mark och anläggning eller miljö alternativt uppfyller ovanstående krav genom en längre yrkeskarriär
• Erfarenhet av markprojektering, gärna med inslag av förorenad mark eller förorenat sediment för efterbehandlingsentreprenader
• Kunskap om svenska standarder för byggbranschen såsom AB, AMA, MER etc.
• Vi ser gärna att du har kunskaper om arbetsmiljörisker och skyddsåtgärder vid entreprenadarbeten, arbete i och på vatten samt avseende föroreningar och utbildning inom Bas-P och Bas-U är meriterande
• Erfarenhet av dokumentation samt data- och logistikhantering i stora entreprenader alternativt hantering av stora datamängder i annan verksamhet
• Erfarenhet av byggledning, övervakning och kontroller av entreprenader
• Erfarenhet av kommunikation med myndigheter, tredje man m.fl. gällande entreprenadarbeten
• Erfarenhet av samordning av entreprenadarbeten och införskaffande av erforderliga tillstånd
• Kunskaper om kemiska ämnen och dess påverkan på människa och miljö är meriterande
• God datorvana vad gäller Microsoft Office

Additional Information:

Placeringsort:
Stockholm, Göteborg och Luleå

Vi erbjuder:

• Utmanande och varierande projekt i samverkan med kollegor i Sverige och internationellt

• En samlad stor kunskap och erfarenhet hos kollegor som delas genom tekniska nätverk och samarbete i uppdrag

• Personlig och teknisk utveckling

• En arbetsplats med fokus på medarbetarnas hälsa, säkerhet och välbefinnande

• Trevliga och kompetenta kollegor i ett av världens största personalägda konsultbolag inom Geo och Miljö

Golder Associates är en global medarbetarägd organisation med över 50 års erfarenhet inom miljö, jord, berg, vatten och naturresurser. Vi har en integritet och omsorg i vår rådgivning och verkar för kostnadseffektiva lösningar och en hållbar samhällsutveckling. Vi har en unik laganda och en vilja att gå ett steg längre i våra tekniska lösningar, vår service och våra relationer. Totalt är vi över 6500 medarbetare varav 130 arbetar på kontor i Stockholm, Göteborg och Luleå.

Låter detta som något för dig?
Vi rekryterar kontinuerligt. Välkommen att skicka in ett personligt brev och CV via vår jobbportal www.golder.se/karriar.

Frågor om tjänsten besvaras av:
Markus Kappling, Affärsområdeschef, på telefon 08-506 306 46; eller Sara Henryson, Human Resource på telefon 08-506 306 20.

www.golder.se/karriar

Apply Online - Golder's European Region:

Apply for this job onlineApply

Share

Refer this job to a friendRefer

Share on your newsfeed

...
Loading...


Application FAQs

Software Powered by iCIMS
www.icims.com


Job Segment: Engineer, Testing, Engineering, Technology