Share this Job
Email similar jobs to meEmail similar jobs to me

HMS-ansvarlig / prosjektleder Job

Date: Oct 11, 2017

Location: Drammen, NO

Company: Golder Associates

HMS-ansvarlig / prosjektleder

Location: NO-Drammen
Posted Date: 6 days ago
Job ID: 2017-13402
Area of Interest: EN - Contaminant Investigation and Remediation
Job Type: Full Time
# of Positions: 1
Education (Minimum): Bachelor Degree
SLP: J2WENVIRONMENT

Job Responsibilities

This role requires fluent Norwegian verbally and in writing as well as working experience in Norway thereof, the ad is in Norwegian.

Vil du være med på å videreutvikle HMS-faget ved kontoret vårt i Drammen? Vi ønsker å ansette en HMS-ansvarlig, helst med prosjektledererfaring innenfor et av våre andre fagområder.

Blir det deg, vil du få hovedansvar for opplæring av alle ansatte i bedriften innen HMS, og du vil være ansvarlig for faglig oppdatrering av HMS-relaterte prosedyrer i vårt styringssystem. Vi er ISO-sertifisert (9001 og 14001) og Miljøfyrtårnsertifisert. Du vil også bidra med din HMS-kompetanse i ulike prosjekter innen bl.a. forurenset grunn, miljørådgivning, geoteknikk og ingeniørgeologi. Du vil få en svært spennende og variert hverdag!

Totalt er vi i dag 26 ansatte i Golder Associates i Norge, fordelt på tre fagseksjoner. Vi arbeider med ulike problemstillinger innenfor fagfeltene forurenset grunn, sedimenter og vann; miljøfaglig bistand, miljøsertifisering (BREEAM, Miljøfyrtårn og ISO 14001), miljøoppfølgingsplaner, konsekvensutredninger, miljøkartlegging, EDD, risikovurderinger og ingeniørgeologi og geoteknikk).

Vi holder til i moderne lokaler i Ilebergveien 3, nær Brakerøya stasjon (NSB) og annen offentlig kommunikasjon (buss).

Vi har i dag rammeavtaler innenfor både miljø- og geofag med flere store offentlige oppdragsgivere som Statsbygg, Forsvarsbygg, Bane NOR, NVE og Oslo kommune.

Golder i Norge har kvalifisert seg som Gasellebedrift i 2010, 2013 og 2014 i Buskerud.

Arbeidsoppgaver:
* HMS-ansvarlig og prosjektledelse samt bistå med rådgivning i prosjekter
* Faglig ledelse internt
* Markedsaktiviteter og oppfølging av kunder

Det er utarbeidet egne funksjonsbeskrivelser for HMS-ansvarlig og prosjektledere.

Job Requirements

Kvalifikasjoner:
* Utdanning på universitets- eller høyskolenivå
* Minimum 5 års relevant erfaring (helst fra konsulentvirksomhet og med personalledelse)
* Det kreves omfattende erfaring fra planlegging og gjennomføring av miljøprosjekter
* Kjennskap til relevante lover, forskrifter og veiledninger
* God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
* God markedskunnskap og erfaring fra markedsføring er en fordel
* Førerkort for personbil (B)

Egenskaper:
* Evne til å lede og motiviere
* Initiativrik, utadvendt og en positiv bidragsyter.
* Evne til å knytte kunderelasjoner og markedsføre Golder Associates AS
* Praktisk og løsningsorientert
* Gode kunnskaper om norsk lovgiving vedr. HMS
* Evne til å arbeide både selvstendig og i team (både nasjonalt og internasjonalt)
* Ønske om faglig og personlig utvikling i et rådgivermiljø

Additional Information

Golder Associates AS er et datterselskap i det kandiske selskapet Golder Associates Corporation (GAC). GAC er en internasjonal gruppe av konsulentfirmaer innen geo- og miljøvitenskap. Vi er mer enn 6500 ansatte fordelt på ulike kontorer i 39 land. Firmaets ansatte domineres av sivilingeniører, kjemikere, geologer og biologer. GAC har gjennomført oppdrag i mer enn 165 land i alle verdensdeler, og vi i Norge arbeider både nasjonalt og internasjonalt. Golder Associates Corporation er 100 % eid av de ansatte i Golder gjennom et eget holding¬selskap.

Vi tilbyr:
* Interessante og varierte arbeidsoppgaver i et internasjonalt fagmiljø med lokal forankring
* Et godt faglig og sosialt miljø der medarbeiderne trives
* Kompetanse- og personalutvikling og vektlegging av våre ansattes helse og sikkerhet
* Konkurransedyktige lønns-, pensjons- og ansettelsesbetingelser, herunder 5 uker ferie og fri jul- og påskeuke
* Fleksibel arbeidstid
* Gode utviklingsmuligheter
* Tilbud om kjøp av aksjer i Golder Associates Corporations holdingselskap Enterra Holding

Søknad med CV sendes til post@golder.no eller Golder Associates AS, Ilebergveien 3, 3011 Drammen, innen 25. oktober 2017. Alle søknader vil bli behandlet konfidensielt.

For ytterligere informasjon kontakt:

Sissel Bergwitz-Larsen, sekjsonsleder for strategisk miljørådgivning

E-post: Sissel.Bergwitz-Larsen@golder.no

Mob. 916 01 190

Tonje I. Krokaas, seksjonsleder forurenset grunn

E-post: tonje.krokaas@golder.no

Mob. 980 98 993

Apply Online - Golder's European Region

Refer this job to a friendRefer